top of page

Lavi Etidyan

A group of students pose for a picture.

ALE

GO se òganizasyon etidyan PS208K ki ankouraje ak òganize aktivite elèv yo. Òganizasyon GO a ankouraje elèv yo pran desizyon kolektif epi li ede yo konprann kèk prensip debaz sistèm demokratik nasyon nou an. 

Elèv yo pral chwazi yon Prezidan, Vis Prezidan ak Sekretè pou reprezante yo - Yo pral chwazi yo nan klas 5yèm ane.

Students pose for a picture with Green tops for St. Patrick's Day.

Jounen tèm

Jou chapo fou!

Twin Day!

Jounen Jersey!

Abiye pou Jounen Siksè!

Jou St Patrick!

Chèche Jounen Tèm amizan sa yo ak plis ankò pandan ane lekòl la.

Students on stage dressed in yellow, with yellow balloons behind them.Konsè

Etap la se yon sal klas enpòtan pou entelektyèl nou yo.  Konpetans ki devlope depi lè yo te sou sèn; speaking,_speaking,_3cc758d9051958_bd581958_bdf905195800 kapasite devan yon foul moun, pa ka souzèstime.
Konsè sezon fredi ak prentan yo bay defi sa a. And families turn out in droves to support students in their wonderful moments in the spotlight.

Merit Badges

Cub Scouts 

PS 208k ap fè patenarya ankò ak Cub Scouts of America.

bottom of page