top of page
Headshot of Principal Marjorie Jackson smiling.

Byenvini fanmi yo!

Nou espere wè nou tout nan Konferans Paran Pwofesè ane sa a.  Tanpri ajoute dat ki anba yo nan kalandriye ou.

2022 -2023 Konferans Paran Pwofesè

Otòn:

Jedi 15 septanm 2022 (swa)

Jedi, 3 novanm 2022 (Apremidi ak Aswè)

Prentan:

Jedi 9 mas 2023 (Apremidi ak Aswè) 

 

Konferans paran nan fen ane a:

Jedi 4 me 2023 (swa)

 

Orè konferans:

Apremidi: 12:20-2:20 pm

Aswè: 4:30 - 7:30 pm

bottom of page