top of page
Student smiling and holding a painted pumpkin.

Kominote Paran

PATISIPE!

PS208K Elsa Ebeling PTA Evènman

winter wonderland
winter wonderland 2
winter wonderland 3


Eksplore avanti nan bay tounen!

Asosyasyon Paran Pwofesè

PTA Goals

Dat Reyinyon Jeneral PTA yo ap vini byento

Enfòmasyon sou PTA pou kontakte BÒTO

Kotizasyon Anyèl

Evènman chak ane

Règleman Chanselye A-650

QRCode for PTA Membership_Mailing List Form
Home School

EKIP LEADERSHIP LEKÒL

SLT 2021-2022 Meeting_cc781905-5cde-3194-bbDa5COM

CEP - Comprehensive Educational Plan  

Règleman Chanselye A-655

Siksè Elèv yo se objektif prensipal Ekip Lidèchip Lekòl PS 208K la.  Kontakte nou pou w konnen kijan pou w vin yon manm.

VOLONTE

Remèt

Volontè yo fè "wou yo fè wonn" nan PS208 Elsa Ebeling School. Tanpri kontakte PTA a oswa Kowòdonatè Paran an pou jwenn enfòmasyon sou opòtinite volontè nou yo.

bottom of page