top of page
School main entrance steps covered with snow.

Kilti lekòl la

Spring Egg Hunt
Harlem Magic Masters Assembly
3K Art
Students dancing onstage
Student discusses her science experiment
IM_0435.JPG
2 students discuss a science project.
Student poses in front of his science project.
Student explains her science project.
Students at a desk, working on a STEM project.
Student takes a picture at a Fall celebration.
Student shows off her painting at a Spring Egg Hunt celebration

VALÈ

Nou anvizaje yon kominote k ap aprann dire tout lavi ak panse endepandan ki gen enpak sou mond lan atravè kolaborasyon, inovasyon, ak lidèchip sivik.


Misyon nou se asire ke chak elèv, nan chak salklas, ak nan tout lekòl, gen aksè ak ekspoze a eksperyans edikasyonèl ki enpòtan, solid, ak respè ki maksimize potansyèl yo, devlope talan natirèl yo, ankouraje kwasans pèsonèl pozitif pou bay siksè nan lekòl, travay, ak pi lwen.

KILTI ELÈV

Kominote lekòl nou an vibran!

Gade plizyè fason nou te travay ansanm pou briye nan tan lontan.

KILTI PARAN

Nou kanpe ansanm kòm paran, anplwaye lekòl la, ak kominote a, pou fè elèv nou yo konnen ke yo pran swen yo e ke yo enpòtan!

bottom of page