top of page
The front of the PS208 building.

PS 208K Lekòl Elsa Ebeling

"KAY BAYS YO"

Preparasyon pou avni ki pi briyan, P.S. 208K  Elsa Ebeling School se pyonye domèn edikasyon atravè devouman ak angajman nou pou bezwen elèv nou yo. Nou ofri yon eksperyans edikasyon inik ki fèt pou amelyore kwasans entelektyèl ak ankouraje angajman patisipatif.

HOME: Welcome
NYC skyline with the Brooklyn Bridge in front.

Byenvini Fanmi!

NYCDOE Chancellor David Banks and Mr Sherwin Perreira pose for a picture at City Hall.

PS 208 Elsa Ebeling School is very proud of NYC Big Apple Teacher, Mr. Sherwin Perreira.

Mr. Perreira exemplifies what an outstanding educator should be.

He is a diligent and dedicated teacher, who does not put limitations on scholars.

Mr. Perreira lives out PS 208’s motto; “In pursuit of excellence - only the best is good enough.”  Every day in his classroom, he sees greatness in every scholar he teaches. This treatment is why scholars in his classroom always exceed expectations academically, and in their behavior.

Mr. Perreira, the PS 208 Community loves and appreciates you!

NYC Big Apple Teacher

Our Principal ak Asistan Direktè

Nou fyè de lidè ekip etonan nou an. Swen yo, antouzyasm, ak devouman yo pou ede elèv yo depase, pouse PS 208K Elsa Ebeling School nan nivo siperyè-a._cc781905-5cde-3194-bb3b-136kap pou pi devan pou yon bon ane!

Principal Marjorie Jackson
Closeup of Principal Jackson smiling outside.

Madam Marjorie Jackson

Direktè a

NYC School Survey

Your School. Your Child. Your Voice.

The 2024 NYC School Survey launched February 12 and will close on April 5, 2024.

2022-23 Admisyon ak enskripsyon kòmanse madi 30 out 2022

HOME: Admissions

3K, PreK,
Jadendanfan, &
Premye sik segondè
Enskripsyon

Chwazi lekòl yo lè w itilize App  MySchools.

Pwosesis Admisyon

Èske w sèten ou genyen tout dokiman ki nesesè pou w anrejistre? Sèvi ak lis verifikasyon an.

Student hands overlapping in a circle.

KILTI LEKÒL

Ekselans akademik

ELÈV ANBRASE DEFI EPI GRANDI NI NAN KLAS LA NI DEYÒ.

PS208 classroom
41926712884_4de69c4d09.jpg
27776091017_db68bdbaaf.jpg
Kids Painting
HOME: Academics

 Track edikasyon pitit ou a, epi resevwa mesaj enpòtan nan men DOE.

Kontakte Us

4801 Avenue D, Brooklyn, NY 11203, USA

Telefòn: 718-629-1670

Faks: 718-451-0185

Mèsi pou soumèt!

Corner of the school building, with flowering branches in the foreground.
HOME: Contact
bottom of page