top of page

PS 208K...Nan nouvèl la!

Timoun sakado vizite PS 208K 

Elèv ki nan PS 208K Elsa Ebeling School te gen a surprise, lè "Backpack Kid" te sezi yo chak ak sakado plen ak nouvo pwovizyon. -136bad5cf58d_
Sa yo te bay koutwazi nan fondasyon an, "Blue Sky." Se te yon bèl fason pou kòmanse nouvo ane lekòl la.

Students receiving backpacks on stage.
Staff,students ,& Councilmember Jumaane Williams' show pictures of the winning projects.

Nou te genyen! PS208K te genyen!

PS 208K te gayan Konpetisyon Bidjè Patisipatif Manm Konsèy Jumaane Williams ki te fèt an 2018. Pwojè genyen nou yo ane sa a se te an IEP Sensory Lab, ak yon amelyorasyon laboratwa òdinatè. Kantite total dola a te $350,000. Youn nan pwen enpòtan yo nan vòt ane sa a, se te lefèt ke laj pou vote a te redwi a 11 ane. enkwayab kado eritaj pou pwochen elèv PS208K.  Mèsi elèv klas 5yèm ane yo.  Ou te enkwayab!≥...

PS 208K LEMAKE FON POU ELÈV BIROY NAN MALAWI

PS 208 fè dezyèm Mas lapè anyèl li pou ranmase lajan pou elèv ki bezwen biwo nan Malawi.  Elèv yo te rankontre nan oditoryòm nan, kote manm pèsonèl la te diskite sou siyifikasyon okazyon an, ak pwosedi pou mach ane sa a.  Elèv yo te mache nan katye a, epi yo te fini ak chante chante Bob Marley a, "Three Little Birds."

Crowd of students with peace signs in the school auditorium
bottom of page